Duyuru

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI
GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 15 adet Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrolarına 28 Şubat-02 Mart 2011 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak giriş sınavı(sözlü) ile eleman alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,
2-En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
3-Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak (02/03/1981 tarihinden sonra doğanlar),
4-ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan "Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 59" bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 120 kişi içerisinde bulunmak (120 nci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1- Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu,
2- Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf,
3- Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti
4- Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

Sınava katılabilmek için adayların; İş Talep Formu ve istenilen belgeler ile birlikte 24-28 Ocak 2011 tarihleri arasında çalışma saatleri içinde Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünde bulunan Sınav Bürosuna bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular tamamlandıktan sonra; adayların İş Talep Formundaki beyanları, yaş ve KPSSP59 puan türü kontrol edilecektir. Kontroller sırasında durumu uygun olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak, değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartları taşıyan adayların (KPSSP59) başarı puan sıralamasına göre değerlendirmeleri yapılarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadronun 8 katı aday (120 kişi) giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır.120 nci aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına alınacaktır.Giriş(sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adayların isim listesi Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.
Giriş(sözlü) sınavında; Adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur.
Giriş(sözlü) sınav günü, saati ve yeri Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve sözlü sınava alınacak adayların İş
Talep Formunda gösterdikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak ayrıca bildirilecektir.

GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş(sözlü) sınavında adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması giriş(sözlü) sınav notunu teşkil eder. Giriş(sözlü) sınavında başarılı olabilmek için alınan notun 70'den aşağı olmaması gerekir. Sınav kurulu tarafından, adaylar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak, giriş(sözlü) sınav başarı listesi oluşturulur.