SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 1.  
İzin Belgeli Yerlerin Kontrolü
1-Varsa Yazılı Veya Sözlü Şikayet Başvurusu Herhangi Bir Başvuru Yoksa Rutin Kontrol
3 iş günü
 1.  
Üretici Kayıt Defteri
1.Kimlik Bilgileri
2-Üretici Ile Bayi Arasında Yapılan Hizmet Sözleşmesi(Ek-3)
İlaç Bayileri Tarafından Verilecektir.
 
 1.  
Bitki Korumaürünleri Reçete Yazma Yetkisi
1-Dilekçe
2-Öğrenim Belgesinin Aslı Veya Onaylı Sureti
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-Ziraat Mühendisi Olan Bayiler Için Yetkili Bitki Koruma Ofis Belgesi
5-İşyeri Adresi Ve Telefon No
6- 2 Adet Fotograf 
(Tespit Edilen Eksiklikleri Tamamlaması Için Verilen Süreler Hariç belgeler tamamlndıktan sonra 3 iş günü)
 1.  
Çiftçi Reçete Başvurusu
1- Dilekçe
2- Varsa Teşhis İçin Gerekli Numune
1 iş günü
 1.  
Bitki Koruma Ürünleri Profesyonel Uygulayıcı Belgesi
1- Dilekçe (Yazışma Adresi Ve Telefon Bilgileri Güncel)
2- Nüfus Cüzdan Sureti
3- Son Öğrenim Durumunu Gösterir Belgenin Aslı Veya Onaylı Sureti
4- Taahhütname (Ek-6)
5- 2 Adet Fotoğraf
6- Astım Vb. Kronik Solunum Yolları Rahatsızlıkları, Alerji, Cilt Ve Nörolojik Rahatsızlıklarla Ilgili Sağlık Kontrolleri Sonucu Bu Işi Yapmaya Uygun Olduğunu Gösteren Sağlık Raporu
(Tespit Edilen Eksiklikleri Tamamlaması Için Verilen Süreler Hariç belgeler tamamlndıktan sonra 3 iş günü)
 1.  
Bitkisel Üretim Yapan Kişilere
Yetki Belgesi Düzenlenmesi
1- Dilekçe (Yazışma Adresi Ve Telefon Bilgileri Güncel)
2- Nüfus Cüzdan Sureti
3- Taahhütname (Ek-6)
4- 2 Adet Fotoğraf
5- Bakanlık Tarafından Verilen Eğitimlere Katıldığını Gösteren
Belge (Ek-7)
(Tespit Edilen Eksiklikleri Tamamlaması Için Verilen Süreler Hariç belgeler tamamlndıktan sonra 3 iş günü)
 1.  
Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Ile Ilgili Desteklemeler (ÇATAK)
Başvuru Dilekçesi
ÇKS Belgesi
Sözleşme(İl Müdürlüğü Ile Yapılacak)
Arazi Kiralıksa Kira Sözleşmesi
Arazi Kontrol Tutanağı(Ek-2,Ek-5)
Taahhütname
Bakanlıkça belirlenen periyotlarda başvuru tamamlanır
 1.  
Organik Tarım Desteklemesi
1-Başvuru Dilekçesi
2-ÇKS Belgesi
3-KSK Kuruluşundan Alınan Uygunluk Belgesi
Bakanlıkça belirlenen periyotlarda başvuru tamamlanır
 1.  
İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi
1-Başvuru Dilekçesi (Ek 4)
2-ÇKS Belgesi
3-KSK Kuruluşundan Alınan Belge (EK-5)
4-Gerektiğinde Örtüaltı Kayıt Sistemi Belgesi(Ek-6)
Bakanlıkça belirlenen periyotlarda başvuru tamamlanır
 1.  
Yem Bitkileri Desteklemeleri
1) Müracaat Formu (Ek-1).
2) ÇKS Belgesi.
Bakanlıkça belirlenen periyotlarda başvuru tamamlanır
 1.  
Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Desteği
1-Başvuru Dilekçesi
2-Taahhütname
3-Borsa Tescil Belgesi
4- Fatura Veya Müstahzil Makbuzu Gerektiğinde Veraset İlamı Ve Vekâletname
Bakanlıkça Belirlenen
Periyotlarda başvuru tamamlanır.
 1.  
Sözleşmeli Üretim Desteği
1-ÇKS Belgesi
2- Alıcı Ile Yapılan Sözleşme
Süreye Bağlı Değildir
 1.  
Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt İşlemleri
1-  Dilekçe
2-  Nüfus Kaydı
3-  Çiftçi Belgesi
4-  Onaylı Kira Sözleşmesi (Kiralık Arazi Varsa)
5-   Muvafakat 1 (Gerekli Ise)
Belgeler tamamlandıktan sonra 3 iş günü
 1.  
ÇKS Toprak Analiz Desteği
1-  Dilekçe EK-2
2-  Analiz Formu
 
Bakanlıkça Belirlenen
Periyotlarda başvuru tamamlanır
 1.  
Mazot Ve Gübre Desteklemesi
Mazot-Kimyevi Gübre Desteklemesi Başvuru Dilekçesi
Bakanlıkça Belirlenen
Periyotlarda başvuru tamamlanır
 1.  
Yurtiçi Sertifikalı Fidan / Çilek Fidesi Ve Standart Fidan Kullanım
Desteği
1- Güncel ÇKS Belgesi
2- Dilekçe Ve Taahhütname (Ek-1)
3- Fidan Fide Kullanım Desteklemesi Talep Formu (Ek-2)
4- Satış Faturası
5- Sertifika Belgesinin Bir Örneği
6- Bitki Muane Raporu
7- Arazi Kiralık Ise Kira Sözleşmesi
8- Fatura Düzenleyen Kişiye Ait Tohumlık Bayi Belgesi Örneği
9- Patates Siğili Görülen Alanlarda İlave Destek Talep Formu (Ek-9)
Bakanlıkça Belirlenen
Periyotlarda başvuru tamamlanır
 1.  
Yurt İçi Sertifikali Tohum Üretiminin Desteklenmesi
1-Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Müracaat Formu (Ek-1)
2-Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Ve Bu Kuruluşlar Adına Sözleşmeli Olarak Tohumluk Yetiştirenlerin, Tohum Üretilen Arazinin de Gösterildiği ÇKS Belgesi,
Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Sözleşmeli Tohumluk Üretimi Yaptırıyor Ise Onaylı Sözleşmeli Yetiştirici Listesi Ve Tohumluk Yetiştiricilerine Ait Arazi Bilgilerini Içeren Form (Ek-2)
4-Tohumluk Sertifikasının, Ilgili Il/Ilçe Müdürlüğü Tarafından Onaylanmış Fotokopisi (Sertifikasyon Işlemleri Tamamlandıktan Sonra Istenir.
5-Tohumluk Beyannamelerinin Onaylı Sureti (Ilgili Il Müdürlüğü Tarafından Onaylanacak),
BÜGEM Tarafından Verilen Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Olduğunu Gösterir Belge
6-Tohumluk Satış Faturası
Bakanlıkça Belirlenen
Periyotlarda başvuru tamamlanır
 1.  
ÇKS Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği
1-  Dilekçe
2- Talep Formu (Ek-2)
3- Ürün Faturası
4- Sertifika Belgesi
5- ÇKS Belgesi
6- Döner Sermaye Makbuzu
Bakanlıkça Belirlenen
Periyotlarda başvuru tamamlanır
 1.  
Gübre Bayi Denetimi Ve Numune Alımı
1-Bayilik Sözleşmesi
2- Vergi Levhası
3- Ticaret Odası Kayıt Sureti
4- Kimlik Fotokopisi
5- Ek-12 Formu
(Tespit Edilen Eksiklikleri Tamamlaması Için Verilen Süreler Hariç belgeler tamamlndıktan sonra 3 iş günü)
 1.  
Biçerdöver Operatör (G) Sınıfı Kursu
1-Dilekçe
2-Diploma
3-Sağlık Raporu,
4-Sabıka Kaydı,
5-İkametgâh Belgesi,
6-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7-Şoförler Cemiyetinden Alınacak Kurs Dosyası
8-4 Adet Fotoğraf,
Karayolları trafik kanunu 42. Maddesine istinaden sınav süresi ile birlikte 15 gün
 1.  
Yem İşletmelerinin Kayıt Belgesi Alması
Yem Hijyen Yönetmeliği Başvuru Formu, (Ek-4)
3-4 Gün
 1.  
Yem İşletmeleri Şikâyet Denetimi
1- Şikayet Dilekçesi
2- Denetim Raporu
3- Numune Alma Tutanağı
15 Gün
 1.  
Yem Depolama Ve Satış Yerine Kayıt Belgesi Verilmesi
 Yem Hijyen Yönetmeliği Başvuru Formu, (Ek-4)
3-4 Gün
 1.  
Gıda Üreten İşletmelerin Kayıt Belgesi Alması
1-Dilekçe,
2-Beyanname (Ek-4),
3-Şeker Üretimi Veya Şeker Paketlemesi Konusunda Faaliyet Gösterecek Gıda İşletmelerinin Şeker Kurumu’ndan Alacağı Uygunluk Yazısı.
4-Ekmek, Ekmek Çeşitleri Ve Sade Pide Üreten İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının Sureti
5-5996 Sayılı Kanunun Ek-1 inde belirtilen üretimin nevine göre personel çalıştırmak zorunda olan işletmeler için İstihdamı Zorunlu Personel Oda Kayıt Belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme
15 İş Günü (Tespit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması Için Verilen Süreler Hariç)
 1.  
Süt İşletmelerinin Şartlı Onay Belgesi Alması
1- Başvuru Dilekçesi Ve Beyanname (Ek-10,Ek-11)
2- İşletmede Kullanılacak Suların Başlangıç Analizlerine Ait Raporlar(Işletme Kuyu Suyu Kullanıyorsa)
3- İşletmenin Teknik Resim Kurallarına Göre Çizilmiş; Su Giderleri, Personel Hareketleri, Ürün Akış Şeması, Makine Yerleşim Planı Bilgileri Içeren A3 Boyutlarında Yerleşim Krokisi
4- İşletmede Oluşan Katı/Sıvı/Gaz Atıkların Uzaklaştırma Şekli Ve Sağlığı Hakkında Bilgi Ve Yetkili Merci Tarafından Istenilmesi Durumunda Belge
5- 5996 Sayılı Kanunun Ek-1 inde belirtilen üretimin nevine göre personel çalıştırmak zorunda olan işletmeler için İstihdamı Zorunlu Personel Oda Kayıt Belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme
35 (15+20) İş Günü
(Gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine dair yönetmeliğe göre 15 iş günü içerisinde başvuru evrakları incelenir,20 iş günü içerisinde yerinde denetim yapılır)
 
 1.  
Süt İşletmelerinin Onay Belgesi Alması
Şartlı Onay Belgesi Alan Işletme(Ek-8), HACCP Denetimi Yapıldıktan Sonra
3 ay
(+3 ay daha verilebilir toplamda 6 ayı geçemez)
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et İşletmelerinin Şartlı Onay Belgesi Alması
1- Başvuru Dilekçesi Ve Beyanname (Ek-10,Ek-11)
2- İşletmede Kullanılacak Suların Başlangıç Analizlerine Ait Raporlar (İşletme Kuyu Suyu Kullanıyorsa)
3- İşletmenin Teknik Resim Kurallarına Göre Çizilmiş; Su Giderleri, Personel Hareketleri, Ürün Akış Şeması, Makine Yerleşim Planı Bilgileri Içeren A3 Boyutlarında Yerleşim Krokisi
4- İşletmede Oluşan Katı/Sıvı/Gaz Atıkların Uzaklaştırma Şekli Ve Sağlığı Hakkında Bilgi Ve Yetkili Merci Tarafından istenilmesi Durumunda Belge
5- 5996 Sayılı Kanunun Ek-1 inde belirtilen üretimin nevine göre personel çalıştırmak zorunda olan işletmeler için İstihdamı Zorunlu Personel Oda Kayıt Belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme
35 (15+20) İş Günü
(Gıda işletmelerinn kayıt ve onay işlemlerine dair yönetmeliğe göre 15 iş günü içerisinde başvuru evrakları incelenir,20 iş günü içerisinde yerinde denetim yapılır)
 1.  
Et İşletmelerinin Onay Belgesi Alması
Şartlı Onay Belgesi Alan Işletme(Ek-8), HACCP Denetimi Yapıldıktan Sonara
3 ay
(+3 ay daha verilebilir toplamda 6 ayı geçemez)
 1.  
TAPDK Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi (Gerçek Kişi Başvurusu)
 
TAPDK Alkollü İçki / Etil Alkol Perakende Satış Belgesi (Gerçek Kişi Başvurusu)
1- Başvuru Formu (www.tapdk.gov.tr Internet Adresinden Alınacak Çıktı)
2- Kimlik Belgesi Örneği
3- İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı
4- Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
5- Evraklar İncelendikten Sonra Belge Bedeli Ödemesine İlişkin Tahsilat Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Hesabına Yatırılacak)
6- Vergi Levhası
7- Belediye Teşkilatı Olmayan Yerlerde Perakende Alkollü İçki Satışı için Yapılacak Başvurularda Mülki Amirden Alınacak Olumlu Görüş Yazısı Ve Mesafe Uygunluk Belgesi
3-4 Gün
 1.  
TAPDK Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi (Tüzel Kişi Başvurusu)
 
TAPDK Alkollü İçki / Etil Alkol Perakende Satış Belgesi (Tüzel Kişi Başvurusu)
 
 
1- Başvuru Formu (www.Tapdk.Gov.Tr Internet Adresinden Alınacak Çıktı)
2- Kimlik Belgesi Örneği (Tüzel Kişiliği Temsil Yetkisine Haiz Olduğuna Dair Belge Noter Onaylı Vekaletname Yada imza Sirküleri, Temsil Yetkisi Olan Kişinin Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi Vb.)
3- İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı
4- Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) (Tüzel Kişiliğin Idare Organı Başkan Ve Üyelerinin Adli Sicil Raporları, Limited Şirketlerde Müdür Sıfatına Haiz Kişi Ile Varsa Imza Yetkili Ortakların, Anonim Şirketlerde Ise Başvuru Yapan Yetkilinin Yanı Sıra Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerinin Adli Sicil Raporları)                                       
5- Evraklar İncelendikten Sonra Belge Bedeli Ödemesine İlişkin Tahsilat Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal Hesabına Yatırılacak)
6- Vergi Levhası
7- Ticaret Ünvanının Yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
8- Yetkili Kişilere Ait Imza Sirküleri Veya Vekaletname Örneği
10- Belediye Teşkilatı Olmayan Yerlerde Perakende Alkollü Içki Satışı Için Yapılacak Başvurularda Mülki Amirden Alınacak Olumlu Görüş Yazısı Ve Mesafa Şartına Uygunluk Belgesi
3-4 Gün
 1.  
Şahit Numune Analizi Talebi
1-Dilekçe
2-Kargo Ücreti Dekontu
3-Analiz Ücreti Dekontu
Analiz Sonuç
Yazısının Tebliğ
Tarihinden
İtibaren 7 İş Günü
 1.  
Şahit Numune Geri Alma Talebi
Analiz Sonuç Yazısı ile Başvuru
Analiz Sonuç
Yazısının Tebliğ
Tarihinden
İtibaren 7 İş Günü
 1.  
Hayvancılık Destekleri (Bakanlık destekleme takvimine göre)
1-Dilekçe,
2-Arı Konaklama Belgesi,
3-Veteriner Sağlık Raporu
4-Kulak Küpe Numaraları Listeleri
5-Merkez Birliği Üyelik Belgesi
Bakalık destekleme takvimine göre 190 Gün
(Evraklar ve kontrollerden sonra icmalin hazırlanıp gönderilmesi 3 iş günü)
 1.  
Bimer
1-Resmi Yazı,
2-Dilekçe
15 Gün
(işin mahiyetine göre 3-5 iş günü)
 1.  
Su Ürünleri Yet.Des.
1-Dilekçe,
2-Satış Bel Ve/Veya Yavru Balık Tes.Tut.
3-Satış Bel. Ve/Veya Hasat Tes.Tut.
4-Üretici Bir. Veya Koop. Üyelik Bel.
5 -Yem Fat.
6-Ek-1
Bakalık destekleme takvimine göre 180 Gün
(Bakanlık destekleme takvimine uyulur)
 1.  
Buzağı Desteklemesi
1-Dilekçe
2-Başvuru Yazısı
3-Başvuran Üyelerin Listeleri
4- Merkez Birliğine Üyelik Belgesi
Bakalık destekleme takvimine göre 150 Gün
(Bakanlık destekleme takvimine uyulur)
 1.  
Besilik Erkek Sığır Desteklemesi
1- Dilekçe
2- Fatura, Müstahsil Makbuzu
3- İşletme Tescil Belgesi
4- Hayvan Pasaportu, , Veteriner Sağlık Raporu
5- Ölü Hayvan Pasaportu
6- Kesim Cetveli
Bakalık destekleme takvimine göre 30 Gün
(Bakanlık destekleme takvimine uyulur)
 1.  
Çiğ Süt Üretiminin Desteklenmesi
1-Dilekçe
2-Fatura,Müstahsil Makbuzu
3-Yetiştirici/Üretici Örgütünce   Düzenlenmiş Üye Listesi,
4-SKS Veri Tabanı Üzerinden Yayımlanan Ve Yetiştirici/Üretici        Örgütünce Düzenlenen Çiğ Süt Destekleme Icmaline Esas Tablo,
Bakanlık destekleme takvimine uyulur
 1.  
Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Hareketleri-
Veteriner Sağlık Raporu Düzenleme
1-Pasaport
2-Nakil Beyannamesi
3-Sağlık Raporu
Bakanlık destekleme takvimine uyulur
 1.  
Mezbahalara Onay Belgesi Verilmesi
1-Dilekçe, Beyanname Genel Kısmı (Ek-10), B. Özel Kısmı (Ek-11)
2-Yerleşim Krokisi, Atık Belgesi , Döner Sermaye Makbuzu
-Başvuru değerlendirme 3 iş günü
-Şartlı onay 3-6 ay
-Onay 6 ay
(Bakanlık Mevzuatı uygulanır)
 
 1.  
Atların Soy Kütüğüne Kayıt İşlemleri
1. Dilekçe
2. Tohumlama Belgesi
3. DNA Analiz Ücret Dekontu
4. Fotoğraf
5. Kimlik Fotokopisi (Arap Taylar İçin İsim Formu)
6. İthal Atlar İçin Gümrük Giriş Beyannamesi
7. Fatura
8. Pasaport
9. Döner Sermaye Makbuzu
 
9 Ay
(Mevzuatta belirtilen tüm işlemler tamamlandıktan sonra 5 iş günü)
 1.  
Safkan Atlara Damızlık Belgesi Düzenleme İşlemleri
Dilekçe, Pedigri, Fotoğraf, Koşu Performansı, Kan Serum
Analiz Ücret Dekontu, Döner Sermaye Makbuzu
3 Ay
 1.  
Damızlık Safkan Atların Yıllık Vize İşlemleri
Dilekçe, Damızlık Belgesi, Kan Serum Analiz Ücret Dekontu, Döner Sermaye Makbuzu
2 Ay
 1.  
Safkan Atların Don Değişikliği İşlemleri
Dilekçe, Fotoğraf, Pedigri, Döner Sermaye Makbuzu
2 Hafta
 1.  
Safkan Atların Eşkal Düzeltme İşlemleri
Dilekçe, Fotoğraf, Pedigri, Döner Sermaye Makbuzu
 
2 Hafta
 1.  
Safkan Atların Sahip Değişikliği İşlemleri
Dilekçe, Pedigri, Kimlik Fotokopisi,
TJK’ne Borcu Olmadığına Dair Belge, Döner Sermaye
Makbuzu, Gerektiğinde Fatura Ve Veraset İlamı
2 Hafta
 1.  
Safkan Atların Dna Teyidi İşlemleri
Dilekçe, Pedigri, Kimlik Fotokopisi, Fotoğraf, Döner Sermaye
Makbuzu
2 Ay
 1.  
Safkan Atların Pedigri Kaybı İşlemleri
Dilekçe, Fotoğraf, Döner Sermaye Makbuzu
1 Ay
 1.  
Safkan Atların Damızlık Belgesi Kaybı İşlemleri
Dilekçe, Pedigri, Fotoğraf, Döner Sermaye Makbuzu
1 Ay
 1.  
Dna Analizi İçin Laboratuvara Kan Numunesi Gönderimi
Başvuru Evrakları 1 Ve 7 Sıra Numaraları İşlem
Müracaatında Teslim Alınmaktadır
5 iş günü
 1.  
Kan Serum Analizi İçin Laboratuvara Kan Numunesi Gönderimi
Başvuru Evrakları 2 Ve 3 Sıra Numaraları İşlem
Müracaatında Teslim Alınmaktadır
5 iş günü
 1.  
Canlı Hayvan İthalatı
-Dilekçe, -Kontrol Belgesi, -Veteriner Sağlık Sertifikası
-Veteriner Giriş Belgesi, -Fatura, -Özet Beyan
-CITES Belgesi
5 iş günü
 1.  
 İşletmede Hayvan Canlandırma
İlçe Müdürlüğü Yazısı
5 Gün
 1.  
 Küpe Tahsisi
İlçe Müdürlüğü Yazısı
1 Gün
 1.  
 Küçükbaş Küpeleme Sözleşmesi
Diploma, Nufus Cüzdanı Fotokopisi,Dilekçe Ve Oda Yazısı
1 Gün
 1.  
 Kayıt Ve Hareket Silme
İlçe Müdürlüğü Yazısı Ve  Işlemi Yapan Yetkili Kişinin Dilekçesi
1 Gün
 1.  
Şifre Tahsisi
İlçe Müdürlüğü Yazısı Ve Oda Yazısı
1-3 Gün
 1.  
Kayıp Ve Çalıntı Hayvanlar
İl Veya Ilçe Müdürlüğü Yazısı
3 Gün
 1.  
Yıllık Denetim Raporlarının Hazırlanması
İlçe Müdürlüğü Nce Düzenlenmiş Cetvel Ve Tutanaklar
5 iş günü
 1.  
Büyükbaş Ve Küçükbaş Düşen Küpe Talebi
İlçe Müdürlüğü Kayıt Girişi Ve Düşen Küpe Icmali
5 iş günü
 1.  
Yazışmalar
Bakanlık, İl ,İlçe, Icra Ve Odalara Ait Yazılar
15 Gün
 1.  
Büyükbaş Ve Küçükbaş Küpe Talebi
İçe Müdürlüğü Yazısı
1 Gün
 1.  
Hayvancılık İşletmeleri İçin Kapasite Raporu Düzenlenmesi
 
1-Başvuru Dilekçesi
2-Üretim Alanlarını Gösterir Tapu Örneği
3-Kiralık Yerler Için Kira Kontratı Örneği
4-Çalışan Teknik Personelin Diploma Örnekleri
5-Üretim Yerleri Yerleşim Krokisi
6-İşletmenin Yıllık Üretim Miktarlarını Gösterir Belge
5 iş günü
 1.  
Hayvan Maddeleri İçin Düzenlenen Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu
 
1-Hayvan Maddeleri İçin Kesim Raporu
2-Döner Sermaye Sevk Raporu Ücreti, Dezenfeksiyon Ücreti Yatırıldığına Dair Makbuz
 
Not: Hizmet İle İlgili Başvurudan Sonra Yerinde İnceleme Gerekmesi Durumunda, Tespit Edilen Eksikliklerin Başvuru Sahibi Tarafından Tamamlanması İçin Geçen Süreler Hariç Tutulacaktır.
1 Gün
 1.  
Hastalıktan Ari İşletmeler Ve Onaylı Çiftlikler İşlemleri
Başvuru Formu
1 Yıl
 1.  
Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Aşılama Çalışmaları
Yıllık Aşılama Programı
Her Aşılama Için Bakanlığın Belirlediği Dönem Aralığı.
 1.  
Hastalık Çıkış İşlemleri
Laboratuvar Raporu, Hastalık Çıkış Bildirim Formu, Mihrak İnceleme Tutanaği, Tüberküloz İçin Mezbahadaki Yetkili Resmi Veteriner Hekimin Verdiği Klinik Muayene Raporu
Her Hastalık İçin Karantina Süresi Farklı Olduğu İçin Net Bir Süre Verilemez.
 1.  
Hastalık Sönüş İşlemleri
Hastalık Sönüş Bildirim Formu, Tüberküloz İçin Tüberkülin
Teamül Cetveli
Her Hastalık İçin Karantina Süresi Farklı Olduğu İçin Net Bir Süre Verilemez.
 1.  
Gezginci Arıcılar İçin Konaklama Yeri Tespiti
1- Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu
2- Konaklama Belgesi (EK-1)
3- İşletme Tescil Belgesi (Bal Üretici Ruhsatı)
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 Gün
 1.  
Karantina İşlemleri
Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi
İstenilen Testlerin Bitim Süresine Göre Değişmektedir.
 1.  
Orijin İşletme Tazminat Ödenmesi İşlemleri
Ölen Hayvana Ait Veteriner Hekim Raporu, Hayvan İtlaf Ve Tazminat Mazbatası, İmha Tutanağı, Hayvana Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi, Tüberküloz Için: Tüberkülin Teamül Cetveli
Net Bir Süre Verilemez, Yapılan Testler Sonucunda Hastalık Sonlanma Süresi Değişti Için.
 1.  
Veteriner Hekimi Muayenehane Ruhsatı Için
Başvuru Dilekçesi,Diploma Veya Mezuniyet Belgesinin Aslı Veya Ilgili Kurum Onaylı Suretleri,Varsa Ihtisasını Gösteren Belgenin Aslı Veya Kurum Onaylı Suretleri,
-Beşer Adet Vesikalık Fotoğraf,T.C. Kimlik Numarası Beyanı, İkametgâh Adresi Bildirimi,
-Bağlı Bulundukları Bölge Veteriner Hekimler Odasından Alacakları, Bulundukları Yıla Ait Oda Kayıt Belgesi,
-Muayenehane Olarak Kullanılacak Işyerinin, Oda Düzeyinde, Tüm Mekânlarını Ve Ne Amaçla Kullanıldığını Gösterir, Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış Bir Adet Plan Örneği,
-Muayenehane Bir Veteriner Hekim Tarafından Açılıyorsa, Diğer Veteriner Hekimlerle Yapılmış Iş Akdi Sözleşmesi,
-Muayenehane, Veteriner Hekimler Tarafından Adi Ortaklık Şeklinde Açılıyorsa Ortaklık Belgesi,
-Muayenehane, Şirket Tarafından Açılıyorsa; Kuruluşunu,
Ortaklarını Ve Faaliyet Sahasını Gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin Aslı Ya Da Onaylı Sureti,
Muayenehanede Sorumlu Yönetici Olarak Görev Alacak Kişinin, Sorumlu Veteriner Hekim Olarak Çalışacağına Dair Sözleşme.
5 iş günü
 1.  
 
 
Veteriner Hekim  Poliklinik Ruhsatı İçin
Başvuru Dilekçesi,Diploma Veya Mezuniyet Belgesinin Aslı Veya Ilgili Kurum Onaylı Suretleri,
Varsa Ihtisasını Gösteren Belgenin Aslı Veya Kurum Onaylı Suretleri,Beşer Adet Vesikalık Fotoğraf,
T.C. Kimlik Numarası Beyanı,İkametgâh Adresi Bildirimi,
-Bağlı Bulundukları Bölge Veteriner Hekimler Odasından Alacakları, Bulundukları Yıla Ait Oda Kayıt Belgesi,
-Poliklinik Olarak Kullanılacak Işyerinin, Oda Düzeyinde, Tüm Mekânlarını Ve Ne Amaçla Kullanıldığını Gösterir, Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış Bir Adet Plan Örneği,
-Poliklinik Bir Veteriner Hekim Tarafından Açılıyorsa, Diğer Veteriner Hekimlerle Yapılmış Iş Akdi Sözleşmesi
-Poliklinik, Veteriner Hekimler Tarafından Adi Ortaklık Şeklinde Açılıyorsa Ortaklık Belgesi
-Poliklinik, Şirket Tarafından Açılıyorsa; Kuruluşunu,
Ortaklarını Ve Faaliyet Sahasını Gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin Aslı Ya Da Onaylı Sureti.
-Poliklinikte Sorumlu Yönetici Olarak Görev Alacak Kişinin, Sorumlu Veteriner Hekim Olarak Çalışacağına Dair Sözleşme.
(Araç ve personel uygunluk durumunua göre 3 iş günü)
 1.  
 
Veteriner Tıbbi Ürün Perakende Satış İzni
-Başvuru Dilekçesi Ve Beyanname,
Adına Satış İzin Düzenlenecek Olan Veteriner Hekime Ait;
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi, İmza Sirküleri,4 Foto, Diploma Ftk., İkametgah Beyanı, Telefon, Belgegeçer, E-Posta V.B. Iletişim Bilgileri
Şirket Ise: Tic. Sic. Gaz. Aslı Veya Sureti,Şirket Ana
Sözleşme Sureti,Dönersermaye Makbuzu
Satış Sorumlusunun Görevlendirildiğine Dair Yazı
(Araç ve personel uygunluk durumunua göre 3 iş günü)
 1.  
Veteriner Ecza Ve Temsilci Ecza Deposu Ruhsat Için
Başvuru Dilekçesi (Açık Adres, Sorumlu Yönetici Iletişim Bilgileri-Telefon,Email),
Temsilci Ecza Depoları Için Yürütülecek Diğer Faaliyetler Ile Ilgili Detaylı Bilgiler,
Başvuru Sahibinin Tüzel Kişi Olması Durumunda, Şirketin Adresini, Kuruluş Amaçlarını, Ortaklarını Ve Sorumlu Kişilerin Görev, Unvan Ve Imza Yetki Sınırlarını Belirten Ticaret Sicil Gazetesinin Örneği, Şirket Ana Sözleşmesinin Sureti,
Veteriner Ecza Deposunun Teçhizatını Ve Bölümlerini De Gösteren Planı,
Veteriner Ecza Deposunun Kurulacağı Yerin Açık Posta Adresli Onaylı Imar Planı (Adresler Uyumlu Olacak),
Veteriner Ecza Deposu Olacak Yerin Yangın Güvenliği Açısından Uygun Olduğuna Dair Ilgili Makamdan Alınmış Belge,
Ücret Ve Harçların Yatırıldığına Dair Makbuz, Dağıtımda Kullanılacak Araç Ve Malzeme Bilgileri, Türkiye’de Başka Şubesi Varsa Adı Ve Adresi,
Sorumlu Yöneticinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Diploma Fotokopisi, Ikamet Beyanı, Imza Sirküleri, 4 Adet Vesikalık Resmi, Sorumlu Yöneticinin Mevzuattaki Faaliyetlerden Sorumlu Olduğunu Belirten Iş Gözleşmesi-Şirket Ortağı Ise Görevlendirme Yazısı, Güncel Oda Kayıt Belgesi,
Diğer Bilgi Ve Belgeler
-Vergi Levhas, Şirket Adres Ve Iletişim Bilgileri
-Taahhütname (VTÜ Geri Çekme Ve 5996 Sayılı Kanun Yükümlülükleri)
-VTÜ Geri Çekme Talimatı (Iş Akış Şeması)
-VTÜ Alım Ve Depolama Talimatı (Iş Akış Şeması)
-VTÜ Hazırlama Ve Sevkıyat Talimatı (Iş Akış Şeması)
-Personel Eğitim Çizelgesi
-Haşere Kontrol Ve Ilaçlama Prosedürü (Sözleşme Yeterli)
-Çalışan Personel Listesi
-Yönetim Ve Organizasyon Şeması
-Çalışan Personel Sağlık Kontrol Bilgileri.
-FAALİYET ALANI BEYANI (Biyolojik Madde Dahil Veya Hariç Veya Sadece Biyolojik Madde)
-Ürün Dağıtımı Kargo Sistemi Ile Yapılıyorsa Kargo Firması Ile Olan Sözleşme (Aynı Zamanda Ürünün Firmadan Teslim Yerine Kadar Korunmasına Ilişkin Beyanı)
-Soğuk Zincir Kayıt Ve Güç Kaynağı Beyanı
-Depo Güvenlik Sistem Beyanı.-Soğuk Hava Deposu Hacmi (%40 Boş Alan Için Beyanname)/Biyolojik Ürün Depolamayan Firmalar Için Soğutucu Hacmi: (1 Buzdolabı Bulundurulmak Zorunda)
(Araç ve personel uygunluk durumunua göre 3 iş günü)
 1.  
Projeli Su Ürünleri Tesisi Kurulumunda Ön İzin
1-Başvuru Dilekçesi
2-Tesis Yeri İle İlgili 1/25 000 Ölçekli Harita(Tesisin Kurulması Planlanan Yerin İşaretli Olduğu)
3-Ön Etüt Raporu Ücret Dekontu
4-Su Analiz Raporu
5-Mülkiyet Belgesi(Tesis Kurulacak Yer Kiralık İse Kira Sözleşmesi) Örneği
6- Diğer Kurumlardan Ön İzin Belgeleri
15-20 Gün
(Bakanlıkça düzenlenir)
 1.  
Projeli Su Ürünleri Tesisi Kurulumu Proje Onayı
1-Dilekçe
2-Kapasiteye Uygun Proje Fizibilite Raporu Ve
Çizimleri(Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatlarıyla)
3-Tesis Yapımı İle İlgili Proforma Faturalar
4-İlgili Kuruluşlardan İzin Belgeleri
5-Tüzel Kişiler (Şirket, Kooperatif, Vb.) İçin Ticaret Sicil Gazetesi
ÇED Yönetmeliğine Göre Sakınca Olup Olmadığına Dair Belge
6-Noter Onaylı Teknik Şartname
7-Proje İçin İstenen Tüm Bilgi, Belge Ve Çizimlerin Yer Aldığı CD
8-Proje Onay Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont
5 Gün
(Tüm Evraklar Hazırsa)
 1.  
Projeli Su Ürünleri Tesisi Kurulumu Yetiştiricilik Belgesinin Düzenlenmesi
1-Dilekçe
2-Kapasitesine Veya Üretim Modeline Göre Teknik Personel İstihdam Formu Veya Formları
3-Yetiştiricilik Belgesi Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont
15-20 Gün
(Bakanlıkça düzenlenir)
 1.  
Projeli Su Ürünleri Tesisinde Proje Değişikliği (Alan Artırımı/Azaltılması Ve Yer Değişikliği Için
1-Dilekçe
2-Kiralama Ile Ilgili Belgeler Ve Yeni Yerleşim Planı
3-Kapasite Artırımı/Azaltılması Ile Alan Artırımı/Azaltılmasının Birlikte Söz Konusu Olması Durumunda Revize Proje Ve Kiralama Ile Ilgili Belgeler
5 Gün
 1.  
Projeli Su Ürünleri Tesisinde Kapasite Artırımı/Azaltılması
 
Revize Proje İçin Ön İzin Alınması(Ön İzin İçin Istenen Belgelerle Aynı Belgeler Istenir(Daha Önce Alınmış Halen Projeli Su Ürünleri Tesisi Kurulumu Geçerlilik Arz Eden Kurum Görüşleri Ve Su Analizi Hariç)
Revize Proje Hazırlattırılması(Proje İçin Istenen Belgelerle Aynı Belgeler Istenir(Daha Önce Alınmış Halen Geçerlilik Arz Eden Kurum Görüşleri Hariç)
Tür Değişikliği Için Yeni Proje; Ek Ünite Kurulması Ve Kapasite Artırımı/Azaltılması Için Revize Proje
5 Gün
 1.  
Projeli Su Ürünleri Tesisinde Deneme Üretimi
1-Dilekçe
2-Yapılacak Deneme Üretimi Ile Ilgili, Amaç, Gerekçe, Materyal, Metot Ve Süreyi De Ihtiva Eden Detaylı Bir Rapor
10 Gün
 1.  
Su Ürünleri Deneme Üretimi Amaçlı Tesis Kurulumu
1-Dilekçe
2-1/25000 Ölçekli Harita
Bakanlıkça Ön İzin Verilmesi Halinde;
Deneme Projesi Hazırlattırılması(Proje İçin Istenen Belgelerle Aynı Belgeler Istenir)
15 Gün
 1.  
Projeli Su Ürünleri Tesisi Kurulumunda Proje Devri
1-Dilekçe
2-Yetiştiricilik Belgesi Fotokopisi
3-Şirket İse Yetki Belgesi Ve Imza Sirküsü (Noter Tasdikli)
4-Noter Onaylı Teknik Şartname
15 Gün
 1.  
Su Ürünleri İstihsal Hakkı Kiralama Talebi
1-Başvuru Dilekçesi
2-Şirket İse Yetki Belgesi Ve Imza Sirküsü (Noter Tasdikli)
3-İhale Açılması Durumunda Ihale Ilanında Belirtilen Bilgi Ve Belgeler
2-3 Gün
(Avlak sahası is eve ihale yapılırsa 5-7 gün)
 1.  
Ticari Su Ürünleri Ruhsatı
1-Dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3-Ticari Su Ürünleri Ruhsat Ücretinin Yatırıldığına Dair Döner Sermaye Dekontu
4- 1 Adet Fotoğraf
5-Su Ürünleri İstihsal Sahası Su Ürünleri Kooperatifince Kiralanmış İse Kooperatif Üyelik Belgesi
1-3 Gün
 1.  
Su Ürünleri Dağıtım Ve Satış Belgesi (Yasak Dönemde)
1-Dilekçe
2-Veteriner Sağlık Raporu
3-Nakil Belgesi
1 Gün
 1.  
Gerçek Kişiler Için Su Ürünleri Teskeresi Düzenlenmesi Ve Vize Işlemleri
1- Dilekçe
2- 1 Adet Fotoğraf
3- Müstahsil Belgesi (Vize İçin)
4- Ruhsat Tezkeresinin Aslı (Vize İçin)
1-2 Gün
 1.  
Amatör Balıkçı Belgesi Düzenlenmesi Işlemleri
1- Dilekçe
2- 1 Adet Fotoğraf
1 Gün
 1.  
Arıcı Kaydı  (Bal Üreticisi)
1- Koloni (Arı) Sayısı Ve Arıların Bulunduğu Yerin Açık Adresini Gösterir Dilekçe
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Döner Sermaye Makbuzu
1 Gün
 1.  
Su Ürünleri-Stok Tespiti
Dilekçe
1 Gün
 1.  
Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcılar Için Celeplik Belgesi
1- Dilekçe
2- Çalışma Izni Alacak Satıcı, Bir Şirket Adına Alım Ve Satım Yapıyorsa Şirketin Kuruluşunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Fotokopisi,
3- Satıcıların Iş Ile Orantılı Olarak Kullandıkları Işletmeler, Kendilerine Ait Ise İşletme Tescil Belgesi’
4- Satıcıların Iş Ile Bağlantılı Olarak Kullandıkları Işletmeler, Kendilerine Ait Değilse Işletme Sahipleri Ile Yaptıkları Kira Sözleşmeleri,
5- Satıcının Kayıtlı Olduğu Meslek Odasınca Verilen Kimlik Belgesi Fotokopisi
30 Gün
 1.  
Irk Cinsiyet Değişimi Komisyonu
Dilekçe
4 AY
(Başvuru sayısına bağlı olarak komisyon toplanır ilçeler de dahil olmak üzere program yapılır.)
 1.  
 
Demirbaş Sarf Malzemesi Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi
 
Fatura, Vergi Borcu Yoktur Yazısı Ve Sigorta Borcu Yoktur Yazısı
3 Gün
 
 1.  
Yurtdışı İzin Başvurusu
Başvuru Dilekçesi
3 Gün
 1.  
Çalışma Belgesi
Başvuru Dilekçesi
SGK Üst Yazısı
SGK Süreleri Için Mesleğini Icra Ettiğine Dair Çalışma Belgesi
2 Gün
 1.  
Hizmet Birleştirme İşlemleri
Başvuru Dilekçesi Ve Teknik Personel Için Bakanlığa Yazılması
1 Ay
(Tespit Edilen Eksiklikleri Tamamlaması Için Verilen Süreler Hariç belgeler tamamlndıktan sonra 3 iş günü)
 1.  
Yurtdışına Görevlendirilen Personel İşlemleri
Valilikten Olur Yazısı
Tespit Edilen Eksiklikleri Tamamlaması Için Verilen Süreler Hariç belgeler tamamlandıktan sonra 3 iş günü
 1.  
Sgk İşe Giriş Ve Çıkış İşlemleri
İşe Giriş Bildirim Formu Ve İşten Çıkış Bildirim Formu
1 Gün
 1.  
Yıllık Mazeret, Hastalık izinleri
Yıllık Izin Ve Mazeret Izni Başvuru Dilekçesi
Doktor Raporları
2 Gün
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aday Memur Işlemleri
Yazışmalar
Temel Ve Hazırlayıcı Eğitimler
5
Temel Eğitim,Hazırlayıcı Eğitim,Staj işleminden sonra evrakların toplanıp bakanlığa bildirilmesi
(Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği kapsamanıda verieln süreler dikkata alınarak işlem yapılmaktadır.)
 
 1.  
Evrak Kayit
Resmi Yazı Veya Dilekçe, Varsa Ekleri
1 Gün
 1.  
Yeni İşe Başlayan Personelin insan Kaynakları Işlemleri
TC Kimlik No
Öğrenim Durumunu Gösterir Belge
Özür Durumuna Ilişkin Sağlık Kurulu Raporu
Adli Sicil Kaydı Belgesi
1.2 Ay
( Güvenlik Soruşturması dahil,Tespit Edilen Eksiklikleri Tamamlaması İçin Verilen Süreler Hariç belgeler tamamlndıktan sonra 2 iş günü)
 1.  
Açıktan Atama ile ilgili işlemler
Atama Onayı
Göreve Başlama Yazısı
Arşiv Araştırma ve Güvenlik İşlemlerinden sonra
(Tespit Edilen Eksiklikleri Tamamlaması Için Verilen Süreler Hariç belgeler tamamlandıktan sonra 2 iş günü)
 1.  
 
Maaş Ödemeleri (Göreve Başlarken)
 
Nakil Belgesi
Göreve Başlama Yazısı
Atama Oluru
Aile Beyanı
Asgari Geçim Beyanı
Banka Hesap Numarası
Sgk Veri Giriş Formu
1- 3 Gün
 1.  
 
 
Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarının Ödenmesinde;
 
 
Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi -
Yatacak Yer Temini Için Ödenen Ücretlere Ilişkin Fatura.
Yurtiçinde Mesleki Bilgilerini Artırmak Amacıyla Memuriyet Mahalli Dışında Açılan Kurs Veya Okullara Gönderilenlerden Katılım BelgesiUçakla Seyahat Edilmişse; Yolcu Bileti.
3 Gün
(Ödenek durumunun uygun olması durumunda)
 1.  
 
 
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklarının Ödenmesinde;
 
Dilekçe
Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi
Personel Nakil Bildirimi Formu
Aile Yardımı Bildirimi Formu
Emekli Olanlar Için Emekli Sandığı Yazısı.
3 Gün
(Ödenek durumunun uygun olması durumunda)
 1.  
Mal Veya Hizmet Alımı
Talep Yazısı
Teknik Şartname (Mal Veya Hizmetin Niteliğine Göre ilgili Birimden )
4734 Sayılı Kanunda Belirtilen Süreler
 1.  
Bakım Onarım
Talep Yazısı
Teknik Şartname (Bakım Onarımın Niteliğine Göre ilgili Birimden )
Keşif Özeti
4734 Sayılı Kanunda Belirtilen Süreler
 1.  
İhale Dökümanı Satılması
Makbuz
Firma Kaşesi
30 Dakika
 1.  
Teklif Zarflarının Teslim Alınması
Teklif Zarfı Yeterlidir. (Teslim Alındığına Dair Teslim Tutanağı İdarece Verilir.)
10 Dakika
 1.  
Geçici Teminat İadesi (En Avantajlı 1.Ve 2. İstekliler Hariç)
Vekâletname
İmza Sirküsü
1 Saat
 1.  
Kesin Teminat İadesi
Talep Yazısı
Teminat Mektubu Alındısı Veya Makbuzu
(Yapım Ve Hizmet Alımında) Sigorta Borcunun Olmadığına Dair Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınan Soğuk Damgalı Yazı
SGK'dan Yazı Geldikten Sonra 2 İş Günü
 1.  
Firma- Hakediş Ödemeleri
Üst Yazı
Fatura
Muayene Kabul Tutanağı
SGK Ve Vergi Dairesi Borç Durum Belgesi
SGK Tahakkuk Fişi (Personnel Çalıştırmaya Yönelik Işler için)
Damga Vergisi Alındısı
Maaş Bordrosu ( Personnel Çalıştırmaya Yönelik Işler için)
Banka Ödeme Listesi ( Personnel Çalıştırmaya Yönelik işler için
Fiyat Farkı Evrakları
3- 5 Gün
 1.  
Evrak-Arşiv İmha İşlemleri
Şubelerden imha edilecek evraklar ilgili birime gönderilir.
İmha İşlemleri için ilgili şubeden bir kişinin görevlendirilmesi.
İmha edilecek ya da arşive gönderilecek malzeme için liste
 
 1.  
Tarımsal Amaçlı Kooperatif  Kurulması
1- Dilekçe,
2- 7 Kurucu üyeye ait kimlik fotokopisi,
3- 7 Kurucu üyeye ait ilgili yerleşim yeri nüfusuna kayıtlı olduğunu gösterir nüfus kaydı
4-Nüfus Müdürlüğünden geçici yönetim kurulu üyelerinin 3.derece dahil akraba olmadıklarına ait belge
5-Kurucu üyelerin taahhüt ve ödenmiş sermayelerini gösteren liste.
6-Sulama Kooperatifi Kuruluşu için ilgili Kurumların (DSİ-İl özel İdaresi) sulama sahası içerisinde arazisi bulunmak.
7- Su Ürünleri Kooperatifi kuruluşu için Su Ürünleri Avlanma Ruhsat Teskeresi/yetiştirici belgesi
8- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü veya bağlı olunan Ticaret Sicil Memurluğundan, ilgili yerleşim yerinde, kurulacak kooperatif olmadığını gösterir belge.
9-Kurucu ortakların kooperatifin faaliyet konularında ticari kaydının bulunup bulunmadığına dair belge
10-Döner sermaye makbuzu
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır
3 Ay
 1.  
Üretici Birliği Kurulması
1- Dilekçe,
2- En az 16  Kurucu üyeye ait kimlik fotokopisi,
3-  Kurucu üyelere ait Çiftçilik i Belgesi (ziraat odasından alınacak)
4-  - Kurucu ortakların ÇKS belgesi
5- Kurucu üyelere ait yerleşim yeri adres bilgisi
6- Kurucu ortaklar tarafından imzalanmış olan tüzük (4 adet)
7- Kapasite raporu
8-Döner sermaye makbuzu
30 iş günü
(Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hariç)
 1.  
Yetiştirici Birliği Kuruluşu
1- Dilekçe,
2- 7 Kurucu üyeye ait nüfus cüzdanı  fotokopisi,
3- 7 Kurucu üyelere ait yerleşim yeri adres bilgisi
4-  Kurucu üyelere ait ÇKS belgesi
5-Kurucu Üyelere ait ilgili kayıt sistemine kayıtlı olduklarını gösterir belge.
30 iş günü
(Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler hariç)
 1.  
Kooperatif Genel Kurulu Temsilci Talebi Başvurusu (Genel kurul tarihinden en az 15 gün önce)
1-Dilekçe
2-Genel kurul yapılması için alınan yönetim kurulu kararı
3- İlan
4- Gündem
5-Ticaret Sicil Müdürlüğünden yetki belgesi
6- Temsilci ücretinin yatırıldığına dair dekont
10 iş günü
(Bakanlık temsilcisinin görevlendirilmesi)
 1.  
Üretici ve Yetiştirici Birlikleri Genel Kurulu Temsilci Talebi Başvurusu (Genel kurul tarihinden en az 15 gün önce)si
1-Dilekçe
2-Genel kurul yapılması için alınan yönetim kurulu kararı
3- Genel kurul çağrı ilanı ve gündemi  (İlanın çıktığı mahalli gazete)
4- Temsilci ücretinin yatırıldığına dair dekont
10 iş günü
(Bakanlık temsilcisinin görevlendirilmesi)
 1.  
Kooperatif Anasözleşme Madde Değişikliği
1-Dilekçe(Yönetim kurulunca imzalanmış)
2-Noter tasdikli yönetim kurulu kararı
3-Anasözleşme madde değişikliği metni (5 nüsha eski ve yeni metinler)
4-Döner sermaye makbuzu
15 iş günü
 1.  
Kooperatif Birlik Denetimi
1- Şikayet dilekçesi
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır
30 iş günü
 1.  
KKYDP Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteklemeleri
1-Başvuru dilekçesi
2-İlgili tebliğde istenilen belgeler
Tebliğde belirtilen süreler
 1.  
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi
1-Başvuru dilekçesi
2-İlgili tebliğde istenilen belgeler
Tebliğde belirtilen süreler
 1.  
KKYDP Bireysel Sulama Desteklemeleri
1-Başvuru dilekçesi
2-İlgili tebliğde istenilen belgeler
 
Tebliğde belirtilen süreler
 
 
 
 
 
 
 
 1.  
Staj Başvurusu (1 Ocak-30 Nisan tarihleri arası)
1-Satj Başvuru Dilekçesi
2-Zorunlu Staj Belgesi
3-Nufüs cüzdanı fotokopisi
4-2 adet fotoğraf
3 Ay
 1.  
2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçiler
1-Dilekçe
2-ÇKS Belgesi
3-Taşınır, Taşınmaz Mülk Bilgileri
3-4 Gün
 1.  
Bakanlar Kurulu Kararına Göre Hasar Tespit İşlemleri Ve Yapılacak Yardımlar
1-Dilekçe
2-ÇKS Belgesi
3-Tapu Belgesi
4-Tebliğde Yer Alan İlgili Matbu Evrak
35 (15+20) İş Günü
(Gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine dair yönetmeliğe göre 15 iş günü içerisinde başvuru evrakları incelenir,20 iş günü içerisinde yerinde denetim yapılır)
 
 1.  
Tarımsal Amaçlı Elektrik Kullanım İzni Müracaatı
Müracaat Dilekçesi
Tapu Kaydı
Sulama Suyu Analiz Raporu
Dön.Ser. Makbuzu
DSİ Yazısı
5 Gün
(Eksik evraklar tamamlanıp, ilgili kurum görüşleri alınıp,komisyon kararları belli olduktan ve etüt raporları oluşturulduktan sonra en geç 3 iş günü)
 1.  
3083 ve 5403 Sayılı Kanuna Göre Hibe, Satış İzinleri, İcra ve İpotek İşlemi Talepleri
1.Tapu Üst Yazısı                                                                                                  2.Güncel Tapu Kayıtları
5 Gün
(Eksik evraklar tamamlanıp, ilgili kurum görüşleri alınıp,komisyon kararları belli olduktan ve etüt raporları oluşturulduktan sonra en geç 3 iş günü)
 1.  
5403 ve 3083 Sayılı Kanuna Göre Miras İşlemleri
1.Dilekçe                                                                                                               2.Rızai Taksim Sözleşmesi (Rızai Taksimin Söz Konusu Olduğu Durumlarda)                                                                                                                3.Veraset İlamı                                                                                                                                                                                                                                                   4.Alıcı ve Satıcının T.C. No' su                                                                    5.Tapu Üst Yazısı ve Güncel Tapu Kayıtları
7 Gün
(Eksik evraklar tamamlanıp, ilgili kurum görüşleri alınıp,komisyon kararları belli olduktan ve etüt raporları oluşturulduktan sonra en geç 3 iş günü)
 1.  
3083 Sayılı Kanun Uyg. Alanlarında İrtifak Hakkı Talebi
İlgili Kurum Müracaatı
Tapu Kaydı
1-3 AY
(Eksik evraklar tamamlanıp, ilgili kurum görüşleri alınıp,komisyon kararları belli olduktan ve etüt raporları oluşturulduktan sonra en geç 3 iş günü)
 1.  
3083 Sayılı Kanun Uyg. Alanlarında Zarar-Ziyan Ve Gelir Kaybı Müracaatları
Başvuru Dilekçesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Hesap No ( IBAN No )
Güncel Tapu Kaydı
1-6 AY
(Eksik evraklar tamamlanıp, ilgili kurum görüşleri alınıp,komisyon kararları belli olduktan ve etüt raporları oluşturulduktan sonra en geç 3 iş günü)
 1.  
KKYDP (Bireysel Sulama Makine Ekipman Hibe Desteklemeleri)
Başvuru Dilekçesi.
İlgili Tebliğde İstenilen Belgeler
Tebliğde Belirtilen Süreler
 1.  
Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Ile Ilgili Desteklemeler (ÇATAK)
Başvuru Dilekçesi
ÇKS Belgesi
Sözleşme(İl Müdürlüğü Ile Yapılacak)
Arazi Kiralıksa Kira Sözleşmesi
Arazi Kontrol Tutanağı(Ek-2,Ek-5)
Taahhütname
Bakanlıkça belirlenen periyotlarda başvuru tamamlanır
 1.  
Yem Bitkileri Desteklemeleri
1) Müracaat Formu (Ek-1).
2) ÇKS Belgesi.
Bakanlıkça belirlenen periyotlarda başvuru tamamlanır
Başvuru Esnasında Yukarıda Belirtilen Belgelerin Dışında Belge İstenmesi, Eksiksiz Belge İle Başvuru Yapılmasına Rmen Hizmetin Belirtilen Sürede Tamamlanmaması Veya Yukarıdaki Tabloda BaHizmetlerin Bulunmadığının Tespiti Durumunda İlk Müracaat Yerine ya da ikinci Müracaat Yerine Başvurunuz