Karadonlu Can Baba Türbesi

         Karadonlu Can Baba, 13. yüzyılda yaşamış, hakkında fazla bilgi olmayan ancak, “Vilayet-name’i Kutbü’l Arifin Gavsü’l Vasilin Hazret-i Hünkar Hacı el-Horasani” adlı el yazma menakıb kitabında çeşitli kerametlerinden söz edilen, Hacı Bektaşi Veli’nin (1210-1271) himmetine nail olmuş bir baba, veli ve alperendir.

 

        Anadolu’nun islamlaşmasında emeği bulunan Karadonlu Can Baba, İlçemizde mefdundur.Türbesi pek çok kimse tarafından çeşitli nedenlerle ziyaret edilmektedir.

        

      Karadonlu Can Baba ile ilgili menkıbeler, Hacı Bektaş Menakıpnamesi’ nde yer almaktadır.Hacı Bektaş-i Veli ’nin hayat ve menkıbelerini anlatan menakib veya Vilayetname adı verilen eserde, Karadonlu Can Baba’ nın kerametlerinden bahsedilirken, Moğol İmparatorluğunun kurucusu Cengiz Han ( 1155 – 1227 ) ve oğlu Kavus Han’dan söz edilmektedir.

 

          Ayrıca büyük rasat ve astronomi alimi Şeyh Necmeddin-i Kübra ( öl .1222) ile Bağdat padişahı Abbas, Selçuklu Sultanı, Gazi Selim Şahoğlu Kılıç Arslan’ın oğlu Sultan Aleaddin Keyhüsrev’in ( Saltanatı: 1220 – 1237 ) isimleri zikredilmektedir.